Platforma

Camera Control jest multimedialną platformą służącą do obsługi kamer IP. Dzięki Camera Control możesz w łatwy sposób obserwować Twój dom, biuro, sklep lub cokolwiek innego! Potrzebujesz jedynie kamery IP oraz aktywnego konta na platformie Camera Control.

Dzięki platformie możesz:

  • Obserwować aktualny obraz z kamer online.
  • Nagrywać obraz z kamer w sposób ciągły lub aktywowany ruchem.
  • Odtwarzać archiwalne nagrania.
  • Eksportować archiwalne nagrania.
  • Otrzymywać powiadomienia o zdefiniowanych zdarzeniach.
  • Sterować obiektywem kamery (BL-C210).
  • Wyzwalać wejścia/wyjścia kamery.
  • Wykonywać zdjęcia.
  • Dodawać, edytować i usuwać kamery.